♥twotwelve!


TWOTWELVE'10!


us.
Shu Ting
Li Houng
Li Xin
Chloe
Jaclyn
Gwendelyn
Jia Qi
Wen Yin
Xiao Xue
Shu Ning
Xin Yi
Lynn
Jing Ci
Andrea
Deborah
Xin Suen
Jia Wen
Sandra
Shanisse
Sharlene
Jocelyn
Claris
Xing Zhi
Sheryl
Su-Min
Yun Mei


talk.affiliates.
201'10 202'10 204'10 205'10 206'10 207'10 209'10 211'09 213'10
archives.
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
September 2009
October 2009
February 2010
March 2010

credit.
x
Friday, October 2, 2009

Mary HAD a little lamb
until Shu Ning stole it